एल्गुर रोपवाटिका

रोपवाटिकेचे नाव : एल्गुर
स्थान : चंद्रपूर ते अल्लापल्ली १०० कि.मी.
अल्लापल्ली ते एल्गुर ८ कि.मी. मुलचेरा रस्त्याने
रोपवाटीकेची क्षमता : सागवान जडी ३ लाख
साग जडी रूट ट्रेनर रोपे १. ५ लाख
पॉलिथिन पिशवी रोपे : ३ लाख
रोपवाटिकेचे क्षेत्रफळ : ७० हेक्टर
रोपवाटिकेचा तपशील : एल्गुर रोपवाटिका सन १९७४-७५ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. रोपवाटीकेची माती सागवान, बांबू आणि इतर प्रजाती रोपे वाढवण्यासाठी खूप चांगली आहे.