कर्मचारी संबंधाने माहिती

मुख्य कार्यालय

सहाय्यक व्यवस्थापक स्थानांतरण आदेश दिनांक १३-०६-२०२४
सातव्या वेतन आयोगानुसार - प्रवास भत्ता नियमित अंमलबजावणी
लेखापाल ते सहाय्यक वेतन व लेखा अधिकारी संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक २४-०१-२०२४
वनपाल या संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२३
एफडीसीएम सुवर्ण महोत्सवानिमित्त स्मरणिका प्रकाशित करणेबाबत
महाराष्ट्र वनविकास महामंडल सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रम - गौरव प्रस्ताव
विभागीय परीक्षा फेब्रुवारी २०२४
अनधिकृत अनुपस्थितीबद्दल खबरदारी 0७-१२-२०२३
अनधिकृत अनुपस्थितीबद्दल खबरदारी ०५-१२-२०२३
वेतन व लेखा अधिकारी यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२३
वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांची विभागीय परीक्षा बाबत परिपत्रक २०-१०-२०२३
एफ डी सी एम विभागीय परीक्षा
लिपिक स्थानांतरण आदेश दिनांक ११-१०-२०२३
लेखापाल या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
लेखा सहाय्यक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वेतन व लेखा अधिकारी यांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२३
सहाय्यक वेतन व लेखा अधिकारी यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२३
उच्च श्रेणी लघुलेखक यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२३
वेतन व लेखा अधिकारी यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१-०१-२०२२
स्वीय सहाय्यक यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२३
सहाय्यक वेतन व लेखा अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
लेखापाल या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
वनपाल या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
लेखा सहाय्यक यांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी ०१.०१.२०२३
मार्गदर्शक सूचना कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन लाभ दिनांक ०३-०७-२०२३
वनरक्षक स्थानांतरण आदेश दिनांक १७-०५-२०२३
उच्च श्रेणी लघुलेखक आदेश दिनांक १६-०५-२०२३
वनपरिक्षेत्र अधिकारी पदोन्नती आदेश दिनांक १२-०५-२०२३
वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्थानांतरण आदेश दिनांक १२-०५-२०२३
वनपाल स्थानांतरण आदेश दिनांक १२-०५-२०२३
वनरक्षक स्थानांतरण आदेश दिनांक १२-०५-२०२३
सहाय्यक व्यवस्थापक स्थानांतरण आदेश दिनांक १२-०५-२०२३
वनपाल संवर्गातून वनपरिक्षेत्र अधिकारी पदोन्नती व स्थानांतरण आदेश दिनांक ३१-०३-२०२३
लेखा सहायक या संवर्गाच्या पदोन्नतीच्या प्रमाणात सुधारणा १०.०२.२०२३
उच्च श्रेणी लघुलेखक यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१.०१.२०२२
सहाय्यक व्यवस्थापक तात्पुरती ज्येष्ठता यादी ०१.०१.२०२३
वनपरिक्षेत्र अधिकारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी ०१.०१.२०२३
समुहात्मक व वैयक्तीक कामगिरीवर आधारीत प्रोत्साहन लाभ वाटपाकरीता समितीचे पुर्नगठन करणे बाबत
वनपालाचा पुनर्स्थापना आदेश दिनांक २३-०१-२०२३
वन परिक्षेत्र अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
एस एन चोले वनपाल बाबतचा आदेश दिनांक २०-०१-२०२३
वनपालाचा पुनर्स्थापना आदेश दिनांक २०-०१-२०२३
वनपाल संवर्गातून वनपरिक्षेत्र अधिकारी पदोन्नती व स्थानांतरण आदेश दिनांक १७-०१-२०२३
परिपत्रक - लेखा सहायक संवर्गात पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या किमान सेवेबाबत
सरळसेवा सहाय्यक व्यवस्थापक विभाग परीक्षा अभ्यासक्रम/नियम
वन परिक्षेत्र अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
विभागीय व्यवस्थापक अतिरिक्त कार्यभार बाबत
शुद्धिपत्रक- सहाय्यक व्यवस्थापक या संदर्भातील ज्येष्ठता याद्याबाबत
वनरक्षक स्थानांतरण आदेश दिनांक २०-०९-२०२२
वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्थानांतरण आदेश दिनांक १३-०९-२०२२
सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता घर बांधणी अग्रिम मंजूर प्रतीक्षा सूची
वाहन चालक स्थानांतरण आदेश दिनांक २९-०७-२०२२
लेखा सहाय्यक पदोन्नती आदेश दिनांक २९-०७-२०२२
लिपिक स्थानांतरण आदेश दिनांक २९-०७-२०२२
वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्थानांतरण आदेश दिनांक २९-०७-२०२२
वनरक्षक स्थानांतरण आदेश दिनांक २९-०७-२०२२
वनपरिक्षेत्र अधिकारी संवर्गातून सहाय्यक व्यवस्थापक संवर्गात पदोन्नती व स्थानांतरण आदेश दिनांक २८-०७-२०२२
लेखा सहाय्यक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक २८-०७-२०२२
वनपाल या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
लेखा सहाय्यक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनपाल या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
वनपाल स्थानांतरण आदेश दिनांक २३-०६-२०२२
वैयक्तिक / समूहात्मक कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन लाभ
वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्थानांतरण आदेश दिनांक २७-०५-२०२२
वनरक्षक स्थानांतरण आदेश दिनांक २७-०५-२०२२
वाहन चालक स्थानांतरण आदेश दिनांक २७-०५-२०२२
श्री एस व्ही तवर (वनपाल) स्थानांतरण रद्द करण्याचा आदेश दिनांक ०२-०५-२०२२
वनपाल स्थानांतरण आदेश दिनांक २९-०४-२०२२
लिपिक स्थानांतरण आदेश दिनांक २९-०४-२०२२
स्वीय सहाय्यक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्थानांतरण आदेश दिनांक २७-०४-२०२२
वनपाल स्थानांतरण आदेश दिनांक २७-०४-२०२२
वनरक्षक स्थानांतरण आदेश दिनांक २७-०४-२०२२
लेखा सहाय्यक स्थानांतरण आदेश दिनांक २७-०४-२०२२
लिपिक स्थानांतरण आदेश दिनांक २७-०४-२०२२
सहाय्यक व्यवस्थापक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
विभागीय व्यवस्थापक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
वेतन व लेखा अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
सहाय्यक वेतन व लेखा अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
लेखापाल या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
लेखा सहाय्यक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
उच्च श्रेणी लघुलेखक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
स्वीय सहाय्यक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
सहाय्यक व्यवस्थापक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
विभागीय व्यवस्थापक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
सहाय्यक व्यवस्थापक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
सहाय्यक व्यवस्थापक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची ज्येष्ठता यादी
सहाय्यक व्यवस्थापक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०१९ रोजीची ज्येष्ठता यादी
वेतन व लेखा अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
सहाय्यक वेतन व लेखा अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
लेखापाल या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनपाल या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
लेखा सहाय्यक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
परिविक्षाधीन सहाय्यक व्यवस्थापक ज्येष्ठता यादी

नागपूर प्रदेश

शुद्धिपत्रक - अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची वनरक्षक आदेश दिनांक ११-०६-२०२४
वनरक्षक ते वनपाल संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक ०७-०६-२०२४
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची वनरक्षक आदेश दिनांक ०७-०६-२०२४
वनरक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
नाईक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
चौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनरक्षक ते वनपाल संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक ०८-०९-२०२३
शुध्दीपत्रक - एन के उके लिपिक मानीव दिनांक बाबत दिनांक ०८-०९-२०२३
लिपिक ते लेखा सहाय्यक संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक ३०-०८-२०२३
वर्ग-४ ते वर्ग-३ लिपिक पदोन्नती आदेश दिनांक ३०-०८-२०२३
एन के उके लिपिक मानीव दिनांक बाबत आदेश दिनांक १९-०६-२०२३
वनरक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
लिपिक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
वाहन चालक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
सर्व्हेअर या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
नाईक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
चौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
लिपिक ते लेखा सहाय्यक संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक १६-०२-२०२३
वनरक्षक ते वनपाल संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक ०८-०२-२०२३
वनरक्षक ते वनपाल संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक ०६-०२-२०२३
लिपिक ते लेखा सहाय्यक संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक ०२-०१-२०२३
वनरक्षक ते वनपाल संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक २९-१२-२०२२
वनरक्षक ते वनपाल संवर्गात पदोन्नती आदेश दिनांक १६-०९-२०२२
लिपिक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनरक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वाहन चालक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनरक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
लिपिक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
वाहन चालक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
सर्व्हेअर या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
चौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती आदेश दिनांक २८-०२-२०२२
वनरक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनरक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
लिपिक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
सर्व्हेअर या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वाहन चालक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
चौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी

चंद्रपूर प्रदेश

लिपिक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनरक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वाहन चालक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वनरक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
वाहन चालक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
नाईक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
चौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
आरेखक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
चौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
चंद्रपूर प्रदेश - विभागीय चौकशी - सूचना
मेकॅनिक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
वाहन चालक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
नाईक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
चौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी

नाशिक प्रदेश

लिपिक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
वनरक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी
शिपाई या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी