कंपार्टमेंट नं- ४१२, मामला आगार

आगारचे नाव: कंपार्टमेंट नं- ४१२, मामला
स्थळ : चंद्रपूर पासून १० किमी (गुगल लोकेशन)
आगारचे क्षेत्रफळ : ८.०० हेक्टर
आगार बद्दल: आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते.
विक्रीसाठी प्रमाण: विशिष्ट उपलब्ध प्रमाण (२५-१०-२०२१ पर्यंत)
संख्या घन मीटर
सागवान इमारती लाकूड १५.७४१
आडजात इमारती लाकूड २.४९४
सागवान फाटे २८८१
आडजात फाटे
सागवान बीट
आडजात बीट
लांब बांबू २४६६
बांबू मोळी ६१९०
संपर्क व्यक्ती: नाव: व्ही एस आत्राम
पद: वनपाल
मोबाईल क्रमांक : ८६९८१३१७१०