कासा आगार

आगारचे नाव: कासा
स्थळ : कासा गावाजवळ, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८ वर चारोटी नाक्यापासून १ किमी (गुगल लोकेशन)
आगारचे क्षेत्रफळ : ५०.४७२ हेक्टर
आगार बद्दल : कासा आगराची स्थापना सन १९७४-७५ मध्ये करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते.
विक्रीसाठी प्रमाण : विशिष्ट उपलब्ध प्रमाण (३०-११-२०२१ पर्यंत)
संख्या घन मीटर
सागवान इमारती लाकूड २०.६६१
आडजात इमारती लाकूड ६३.९९
सागवान फाटे ३७६९
आडजात फाटे
सागवान बीट
आडजात बीट २४.२५
लांब बांबू
बांबू मोळी
संपर्क व्यक्ती : नाव: एन के केणी
पद: परिक्षेत्र वन अधिकारी
मोबाईल क्रमांक : ९८९०२२८९४०